Koupili jste si u nás novou kuchyňskou linku?

Vyfoťte ji a získejte 500,- Kč!

Vyhrává každý, kdo splní podmínky a pravidla soutěže!

 

 

 

PODMÍNKY SOUTĚŽE

 • Linka musí být sestavená, s pracovní deskou a „funkční“

 • Linku vyfoťte na jedné, max. dvou fotografiích tak, aby byla vidět celá

 • Fotografie by měly být kvalitní, ostré a mít větší rozlišení (cca 0,5 Mb a více)

 • Na fotografiích nesmí být žádné postavy, ani domáci zvířata

 • Fotografii zašlete na email: kuchyne-beroun@seznam.cz

 • Pokud bude vaše fotografie splňovat daná kritéria a naše porota ji vyhodnotí jako kvalitní a splňující všechny podmínky soutěže, získáváte odměnu 500,- Kč. Dáváte tím také provozovateli automaticky možnost vaše fotografie použít pro další marketingové účely (webové stránky, sociální sítě atp.)

 • Výhru si můžete buď osobně vyzvednout na obou prodejnách, nebo domluvit jiný způsob převzetí

PRAVIDLA SOUTĚŽĚ

 1. Pořadatelem soutěže je společnost Elenco trade company s.r.o. se sídlem Roháčova 145/14, 13000 Praha 3, Žižkov.

 2. Účastníkem soutěže se stává každý zákazník, který u pořadatele soutěže zakoupil novou kuchyňskou linku, a je starší osmnácti let, který akceptuje pravidla soutěže a splní její podmínky.

 3. Soutěž trvá od 1. 5. 2017 do odvolání pořadatelem. Informace o ukončení soutěže bude vyvěšena pořadatelem na jeho webových stránkách www.kuchyneberoun.cz.

 4. Výhercem soutěže se stává každý účastník, který splnil její podmínky, viz „podmínky soutěže” výše.

 5. Výherce bude o výhře informován elektronickou poštou.

 6. Každý výherce dává automaticky souhlas pořadateli soutěže použít zaslané fotografie k dalším marketingovým účelům, jako je např. zveřejnění na webových stránkách, sociálních sítích atp.

 7. Soutěže se nesmí zúčastnit zaměstnanci pořadatele soutěže a jejich rodinní příslušníci.

 8. Účastník soutěže tímto poskytuje společnosti Elenco trade company s.r.o. souhlas, aby jeho e-mailovou adresu zpracovávala pro marketingové účely, tedy za účelem zasílání obchodních nabídek a služeb. Souhlas je poskytován na dobu neurčitou. Tento souhlas lze odvolat za podmínek stanovených platnými právními předpisy.